Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

046   MUIJDEN, ADRIANUS VAN (1718-1719)

046.1   TOEGANGEN
3430
Repertorium.
1718 mei 11 - 1719 september 16