Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

046   MUIJDEN, ADRIANUS VAN (1718-1719)

046.2   PROTOCOLLEN
3431-3432
Minuut-akten van attestatie.
1718 - 1719
 
3431
1718 mei 12 - 1718 december 29
 
3432
1719 januari 5 - 1719 september 16
 
3433-3434
Minuut-akten van obligatie.
1718 - 1719
 
3433
1718 mei 11 - 1718 december 29
 
3434
1719 januari 5 - 1719 september 16
 
3435-3436
Minuut-akten van procuratie en substitutie.
1718 - 1719
 
3435
1718 mei 17 - 1718 december 29
 
3436
1719 januari 9 - 1719 september 16
 
3437-3438
Testamenten.
1718 - 1719
 
3437
1718 mei 24 - 1718 december 27
 
3438
1719 januari 21 - 1719 september 12
 
3439-3440
Minuut-akten van transport.
1718 - 1719
 
3439
1718 juni 2 - 1718 december 30
 
3440
1719 januari 4 - 1719 september 15
 
3441-3442
Minuut-akten van verschillende aard.
1718 - 1719
 
3441
1718 mei 11 - 1718 december 29
 
3442
1719 januari [6] - 1719 september 16