Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

047   COSTERUS, JUSTUS RIJKLOFF (1718-1723)

047.1   TOEGANGEN
3443-3446
Repertoria.
1718 - 1723
 
3443
. Akte van obligatie.
1718 juni 1 - 1723 juli 7
 
3444
. Akten van procuratie.
1718 juni 3 - 1723 juli 2
 
3445
. Akten van transport.
1718 juni 8 - 1723 juli 7
 
3446
. Akten van verschillende aard.
1718 juni 11 - 1723 juli 19
2 banden