Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

050   AERDEN, MAURITS VAN (1720-1722)

050.1   TOEGANGEN
3748
Repertorium.
1720 maart 11 - 1722 oktober 16