Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

051   WINCKELMANS JR., JACOB (1722-1723)
3775-3777
Minuut-akten van verschillende aard.
1722 - 1723
 
3775
1722 november 16 - 1722 december 31
 
3776
1723 januari 1 - 1723 januari 30
 
3777
1723 februari 2 - 1723 maart 6