Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

052   SCHOUTE, CAREL (1723-1742)

052.1   TOEGANGEN
3778
Repertorium.
1732 oktober 3 - 1742 oktober 26
 
Met bijgevoegde fragmenten.