Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

054   GALLÉ, SERVAAS (1725-1728)

054.1   TOEGANGEN
3986
Naamindex.
1725 mei 11 - 1727 december 30