Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

055   WICHELHUIJSEN, JAN ARNOUT (1725-1736)

055.1   TOEGANGEN
4042-4043
Repertoria.
1728 - 1733
 
4042
1728 januari 5 - 1730 december 30
 
4043
1731 januari 2 - 1733 februari 28