Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

056   SMOLENAAR, ANTHONIJ (1726-1727)
4211-4215
Minuut-akten van verschillende aard.
1726 - 1727
 
4211
1726 augustus 1 - 1726 augustus 29
 
4212
1726 september 2 - 1726 september 30
 
4213
1726 oktober 1 - 1726 oktober 31
 
4214
1726 december 2 - 1726 december 28
 
4215
1727 januari 8 - 1727 januari 31