Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

057   ROBBÉ, FRANS (1726-1729)

057.1   TOEGANGEN
4216-4217
Repertoria.
1727 - 1729
 
4216
1727 januari 3 - 1727 december 31
 
4217
1728 januari 3 - 1729 september 7