Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

058   DOBBELAAR, PETRUS (1727-1745)

058.1   TOEGANGEN
4278-4281
Repertoria.
1727 - 1732
 
4278
. Akten van obligatie.
1727 oktober 27 - 1732 augustus 30
2 banden
4279
. Akten van procuratie.
1727 oktober 25 - 1731 november 19
 
4280
. Akten van transport.
1727 oktober 22 - 1732 augustus 29
 
4281
. Akten van verschillende aard.
1727 oktober 27 - 1732 augustus 30
 
4282-4284
Repertoria.
1737 - 1745
 
4282
, aktenrs. 18194 - 35909.
1737 augustus 2 - 1743 december 31
 
4283
, aktenrs. 30713 - 39385.
1742 januari 2 - 1745 september 7
 
4284
, aktenrs. 35910 - 39385.
1744 januari 3 - 1745 september 7