Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

060   OVERMEER, WILLEM JACOB VAN (1729-1732)

060.1   TOEGANGEN
4684
Repertorium.
1729 september 23 - 1732 september 30
1 omslag
Geordend per aktesoort.