Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

060   OVERMEER, WILLEM JACOB VAN (1729-1732)

060.2   PROTOCOLLEN
4685
Minuut-akten van attestatie en transport.
1729 september 28 - 1730 maart 1
 
4686
Minuut-akten van obligatie.
1729 september 23 - 1730 maart 11
 
4687
Minuut-akten van procuratie en substitutie.
1729 september 23 - 1730 maart 10
 
4688
Minuut-akten van transport.
1729 september 24 - 1730 februari 11
 
4689
Minuut-akten van verschillende aard.
1729 september 22 - 1730 maart 19
2 banden, 1 omslag