Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

061   EWIJK, PIETER JAN VAN (1730-1732)

061.1   TOEGANGEN
8828
Repertorium.
1730 september 4 - 1732 juli 5
 
Geordend per aktesoort.