Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

061   EWIJK, PIETER JAN VAN (1730-1732)

061.2   PROTOCOLLEN
4690-4691
Minuut-akten van obligatie.
4690
1730 september 5 - 1730 december 29
 
4691
1732 januari 5 - 1732 juli 8
 
4692
Minuut-akten van obligatie en procuratie.
1731 januari 2 - 1731 juni 30
 
Met akten van procuratie
4693-4694
Minuut-akten van procuratie en substitutie.
4693
1730 september 4 - 1730 december 30
 
4694
1732 januari 5
1 stuk
4695
Testamenten.
1730 september 7 - 1732 juli 8
 
4696
Minuut-akten van transport.
1730 september 4 - 1731 juni 29