Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

062   VISVLIET, JOHAN VAN (1730-1743)

062.1   TOEGANGEN
4697-4700
Repertoria.
1730 - 1739
4 banden
4697
. Akten van attestatie, obligatie en procuratie.
1730 maart 30 - 1732 september 25
 
4698
, aktenrs. 1 - 11938.
1732 oktober 1 - 1735 december 31
 
4699
, aktenrs. 11939 - 22639.
1736 januari 2 - 1738 december 31
 
4700
, aktenrs. 22640 - 24251.
1739 januari 3 - 1739 juli 30