Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

063   MAIDEN, PIETER (1731-1734)

063.1   TOEGANGEN
4883
Repertorium.
1731 augustus 20 - 1734 juli 23
 
Geordend per aktesoort.