Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

064   BROUWER, JOAN DE (1732-1739)

064.1   TOEGANGEN
4920
Repertorium.
1733 april 1 - 1735 juni 30