Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

065   DINTER, ABRAHAM VAN (1736-1746)

065.1   TOEGANGEN
5000-5002
Repertoria en indices.
1736 - 1746
 
5000
1736 augustus 28 - 1746 september 10
 
Per aktesoort.
5001
1736 september 24 - 1746 september 13
 
Naamindex.
5002
1736 oktober 15 - 1746 september 13
 
Naamindex.