Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

066   BRIEL, THEODORUS LEONARDUS VAN DEN (1739-1745)