Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

066   BRIEL, THEODORUS LEONARDUS VAN DEN (1739-1745)

066.1   TOEGANGEN
5105-5106
Repertoria.
1739 - 1743
 
5105
1739 februari 18 - 1743 juli 13
 
5106
1740 januari 1 - 1743 mei 31