Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

067   JANSZ, HENDRIK (1742-1744)

067.1   TOEGANGEN
5173
Repertorium,
1742 november 22 - 1744 november 25
2 delen
met naamindex [A-S]