Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

069   FRANCHIMONT, GUILLIAM GERARD (1745-1749)

069.1   TOEGANGEN
5256
Naamindex.
1745 mei 3 - 1748 december 31