Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

072   HOOGHCAMER, FREDERIK WILLEM (1746-1751)

072.1   TOEGANGEN
5375
Repertorium.
1747 januari 26 - 1748 december 17