Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

073   GIRSSEN, GABRIEL VAN (1749-1754)

073.1   TOEGANGEN
5427
Naamindex.
1749 december 19 - 1753 maart 31