Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

077   WARGAREN, WIGGERT (1755-1769)

077.1   TOEGANGEN
5900
1755 juni 5 - 1769 april 29
 
Naamindex.