Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

078   ZALLE, ANDRIES JAN (1757-1766)

078.1   TOEGANGEN
6077-6078
Repertoria en indices.
1757 - 1766
 
6077
. Naamindex.
1757 januari - 1761 september
 
In Nationaal Archief, Den Haag Archief Schepenbank, nr. toegang 1.04.18.03, inv.nr. 11999B. Met fragment in Jakarta.
6078
1761 oktober 1 - 1766 juli 31