Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

079   GARRISON, STEVEN LIEVE (1757-1763, 1783-1784)