Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

079   GARRISON, STEVEN LIEVE (1757-1763, 1783-1784)

079.1   TOEGANGEN
6278-6279
Indices.
1757 - 1763
 
6278
1757 juli 4 - 1763 januari 12
 
Naamindex
6279
1757 juli 5 - 1763 december 31
 
Naamindex