Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

080   BERT, MR. PIETER JACOB (1759-1765)

080.1   TOEGANGEN
6376
Naamindex.
1762 januari 5 - 1765 augustus 31