Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

081   MOLLER, HENDRIK ABRAHAM (1763)

081.1   TOEGANGEN
6456
Repertorium.
1763 januari 14 - 1763 juni 29
 
Met naamindex.