Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

082   HAAK, MATTHIAS DIEDERIK VAN (1763-1770)

082.1   TOEGANGEN
6466
Repertorium.
1763 december 3 - 1770 mei 30
 
Met indices per aktesoort.