Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

086   LAMMENS, MR. PIETER WILLEM (1767-1773)

086.1   TOEGANGEN
6955
Naamindex.
1767 juni 1 - 1772 augustus 31