Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

089   VERSPIJCK, MR. ANTHONI CORNELIS (1773-1783)