Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

090   GREVING, JOHANNES (1779-1787)

090.1   TOEGANGEN
7375
Naamindex.
1779 - 1787