Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

092   BESTBIER, MR. JOHANNES NICOLAAS (1782-1791)

092.1   TOEGANGEN
7508
Naamindex.
1782 december 16 - 1791 juli 14