Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

094   BERGEN VAN DER GRIJP, NICOLAAS VAN (1784-1792)