Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

096   SCHELLEBEEK, LOUIS WIJBRAND VAN (1789-1791)