Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

096   SCHELLEBEEK, LOUIS WIJBRAND VAN (1789-1791)

096.1   TOEGANGEN
7787-7789
Repertoria en indices.
1789 - 1791
 
7787
. Naamindex, letter C-L.
1789 juni 29 - 1791 november 22
 
7788
. Naamindex, letters M-Z.
1789 juni 29 - 1791 november 22
 
Namen beginnend met "Van" te vinden onder letter V.
7789
Repertorium.
1790 januari 4 - 1790 januari 22
1 stuk