Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

099   FRENI, JACOB PIERRE (1792-1794)

099.1   TOEGANGEN
7868
Naamindex.
1792 - 1794