Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

102   HAAK, JACOB VAN (1796)
8259
Minuut-akten, nrs. 1 - 243,
1796 mei 25 - 1796 juli 25