Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

103   DEWIN, DANIEL LODEWIJK (1796-1800)

103.1   TOEGANGEN
8260
Repertorium.
1796 september 14 - 1800 december 4