Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

105   BOSWEL, JACOBUS CHARLES (1800-1811)

105.1   TOEGANGEN
8368-8370
Repertoria en Indices.
1800 - 1811
 
8368
. Indices, Letter A t/m J.
1800 december 26 - 1811 september 30
 
8369
. Indices, Letter K-P en Gua, Gue.
1801 januari 7 - 1811 september 30
 
Omslag band bestaat uit samengeperste akten van de Schepenbank!
8370
1801-1811. Repertorium.