Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

110   DROST, GERRIT (1811-1817)

110.1   TOEGANGEN
8618-8620
Repertoria, met indices.
1811 - 1817
 
8618
1811 november 4 - 1815 december 30
 
8619
1816 januari 3 - 1817 oktober 8
 
8620
1817 juli 1 - 1817 juli 31
1 omslag
Zonder naamindex.