Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

01   SURABAJA

01.2   BOSCH, PIETER FRANZ (1817-1823)

01.2.1   TOEGANGEN
8745
Repertorium.
1822 mei 13 - 1823 januari 6