Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

01   SURABAJA

01.3   MEETEREN BROUWER, NICOLAAS VAN (1823-1828)

01.3.1   TOEGANGEN
8766-8768
Repertoria.
1823 - 1832
 
8766
1823 januari 8 - 1828 februari 15
 
8767
1827 februari 1 - 1827 mei 31
 
Betreft akten gepasseerd door Edward van Teijlingen, secretaris van Surabaja (waarschijnlijk in verband met afwezigheid van Brouwer door ziekte of anderszins). Van Teijlingen was gemachtigd op te treden als notaris volgens Art. 2 resolutie Gouverneur-Generaal, dd. 7 maart 1822 nr. 8. De resident van Surabaja machtigde hem per brief van 18 september 1826, nr. 3025/1851.
8768
.
1827 juli 20 - 1828 september 18; 1828 februari 7; 1828 juni 10 - 1832 augustus 16
 
Betreft akten gepasseerd voor notarissen A. van Meeteren Brouwer (1827) en E.J. van Roijen (1828-1832 aktenrs. 1 - 1549).
De protocollen van Van Roijen zijn niet aanwezig.