Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

02   BODJO NEGORO (REMBANG)

02.2   PROTOCOLLEN
8796
Minuut-akten.
1829 augustus 31 - 1831 december 5
 
Gepasseerd voor de assistent-resident Carel Frederik Goldman, met repertorium van de assistent-resident van Radjakwessie.