Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

03   GORONTALO
8797
Minuut-akten.
1823 april 1 - 1839 november 22
 
1872 - 1881
 
Gepasseerd voor de assistent-resident van Ternate resp. Adrianus Cornelius van Westrenen, Leonardus Philippus Voerman (Klerk), Reiner Scherins, Eduard Stops (notaris), Willem Laurens van Guericke. Met repertoria over de periode 1872-1874 (notaris Riedel) resp. 1878-1881 (Carel Wichelmus Palm).