Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

04   GRISSEE

04.1   TOEGANGEN
8798
Repertoria van diverse assistent-residenten, n.l. J.B. Benoit, J. Kooy, Willem Adriaan Kuichenius, D.L. Baumgardt, Arend Hendrik de Rochemont Muller, Leendert Jacob Seekel, John Acworth du Puy, Pieter Cijpriaan van Roijen, Frederick Eugenius de Nijs, Jan Francois Schulter, en Adolph Francois Henri van de Poel.
1825 april 2 - 1856 juli 23