Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

05   MADURA

05.1   TOEGANGEN
8810-8811
Repertoria.
1823 - 1858
 
8810
. Sumanap, nl. Frans Prudans Michel, Jan Henrik Gabriel Vosmaer, Carel Frederik Goldman (met naamindex voor 1826), Lodewijk Carel graaf van Ranzow, Hugo Cornets de Groot, Christiaan Godlieb Goldman (Sumanap en Pamakassan).
1823 januari 9 - 1832 juni 27
 
8811
. Cornelis Reep te Madura (notaris), Jacob Corengel (assistent-resident Sumanap, Theodoor Arriens (assistent-resident Sumanap en Pamakasan), Cornelius Wijnmalen (assistent-resident), Frederik Goldman (notaris).
1823 april 21 - 1858 maart 3